Al Clavé tenim padrins per aprendre a llegir!

L’apadrinament lector pretén millorar la competència lectora alhora que fomenta la convivència i relació entre els diferents cicles. En aquest projecte hi participen els infants des de P-5 fins a 6è de Primària.

Les parelles de padrins serveixen per fer múltiples activitats al llarg del curs (acompanyament a sortides, festes de carnestoltes, etc.) i afavoreixen la millora del nostre pla de convivència alhora que la competència lectora de tots els infants que hi participen.