EL CLAVÉ

Més de 100 anys fent ESCOLA

Mural Escola Anselm clavé

Qui som?

Al Clavé volem que tothom s’hi trobi bé.

I no és una rima fàcil, sinó que és el motor que ens mou a organitzar tota la nostra activitat pedagògica i socialitzadora.

Entenem l’escola com un espai amb una riquesa de diversitat única, on els nens i nenes venen a créixer i a aprendre a viure en societat i, per tant, un espai on cal vetllar perquè cadascun dels nostres infants s’hi senti acollit i acompanyat per ser-hi feliç.

La diversitat d’agrupaments, el treball a partir de la seva curiositat i l’atenció a les característiques de cadascun dels infants, és el que ens permet tirar endavant la nostra raó de ser.

“Associeu-vos i sereu forts,

instruï-vos i sereu lliures

estimeu-vos i sereu feliços”

Josep Anselm Clavé